ДСКН-УСУАН

Простий і зручний сервіс з обміну електронними юридично значущими документами з “Держлікслужбою”

Створення систем електронного документообігу та прийому електронної звітності є ключовим елементом впровадження електронного урядування в Україні: це стимулює розвиток інвестиційного клімату і підвищує прозорість ведення бізнесу.
На створену систему покладена основна задача – полегшення управління легальним обігом наркотичних речовин. Будучи також електронним сховищем інформації про національні заходи контролю і про виявлені факти незаконного обігу таких речовин, вона покликана забезпечити своєчасний обмін інформацією як на національному, так і на міжнародному рівнях.

“УСУАН” дозволить уповноваженим органам простежити за всіма операціями з контрольованими речовинами починаючи з видачі ліцензій і дозволів на ввезення або вивезення, і закінчуючи розподілом серед кінцевих споживачів. Вона полегшить моніторинг і управління відомостями про виробництво, виготовлення, споживання, запасів контрольованих речовин, а також про їх знешкодження.

З метою перенесення акцентів в боротьбі з незаконним обігом наркотиків з споживача на розповсюджувача вважаємо важливим організувати систему контрольованого споживання.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками впровадила в експлуатацію уніфіковану систему управління і аналізу в сфері обігу наркотиків – “УСУАН”. Вже найближчим часом буде запущений проект з прийому документів на видачу ліцензій та дозволів в електронному вигляді через веб-портал. Уже зараз надана можливість кожному суб’єкту мати особистий кабінет на веб-порталі, який спростить процедуру подання звітності та діалог з фахівцями служби.

2017-07-06 (3)

Уніфікована система управління і аналізу в сфері обігу наркотиків “УСУАН” розроблена відповідно до Положення про Державну служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Законів України “Про інформацію”, “Про Національну програму інформатизації”, “Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах “,”Про телекомунікації”,”Про електронні документи та електронний документообіг”,” Про державну таємницю”,”Про науково-технічну інформації”,”Концепції (основи державної політик ) Національної безпеки Україні”,”Концепції технічного захисту інформації в Україні”.

Впровадження автоматизованої системи подачі документів і звітності в електронному вигляді має наступні переваги:

  • вдосконалення процесу надання суб’єктам обігу підконтрольних речовин ліцензій, дозволів, квот і сприяння суттєвого зменшення випадків відмов, адже електронна форма подачі документів мінімізує кількість помилок;
  • відстеження суб’єктами стану розгляду поданих заяв до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
  • спрощення та вдосконалення процесу прийняття та обробки звітності суб’єктів обігу підконтрольних речовин.
  • мінімізація ризику несанкціонованого доступу до інформації за рахунок використання новітніх розробок з управління безпекою;
  • скасування необґрунтованих виїзних перевірок;
  • перехід від адміністративного до функціонального методу управління процесами формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів, що здійснюють таку протидію.

Хронологія

2017 рік

ТОВ “Медстар Солюшенс” на основі приватного публічного партнерства згідно договору на сервісне обслуговування і адміністрування інформаційних систем № 31 від 01.09.2016 р .. виконала реалізувала зміни в ІАС “Е-ДСКН” пов’язані зі зміною нормативної бази внаслідок організації Державної служби лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба).

В травнем 2017 року оновлений програмний комплекс включає ІАС “Е-ДСКН” і ІАС “УСУАН” був прийнятий в експлуатацію Держлікслужбою.

 

2016 рік

Відповідно до договору «Про надання послуг з розробки та впровадження програмного забезпечення» № 33 від 17.12.2015р. між ТОВ «Медстар Солюшенс» і Державною службою України з контролю за наркотиками нами була створена Інформаційно аналітична система «Е-ДСКН», відповідно до розділу 1 документа «Технічне завдання на впровадження« Уніфікованої системи управління і аналізу в сфері обігу наркотиків «УСУАН», і це тільки перший крок реалізації повномасштабного проекту.

ТОВ «Медстар Солюшенс» виконує завдання по створенню і впровадженню «Уніфікованої системи управління і аналізу в сфері обігу наркотиків« УСУАН »», згідно узгодженого і затвердженого технічного завдання.

Розпорядженням КМУ від 01.07.2016 року №491-р “Питання Державної служби лікарських засобів і контролю за наркотиками” на Державну службу з лікарських засобів і контролю за наркотиками, очолювану Вами, покладено функції і повноваження Державної служби з лікарських засобів (ДСЛЗ) і державної служби з контролю за наркотиками (ДСКН), які припиняються.

2015 рік

Компанією ТОВ «Медстар Солюшенс» в листопаді 2015р. було розроблено Технічне завдання на впровадження «Уніфікованої системи управління і аналізу в сфері обігу наркотиків« УСУАН »за Договором про надання послуг з розробки технічного завдання № 30 від 03.11.2015р. між ТОВ «Медстар Солюшенс» і Державною службою України з контролю за наркотиками. Технічне завдання передбачає розробку інформаційної системи, що включає в себе 3 розділу: 1. ІАС «Е-ДСКН», 2. ІАС «Наркобіг», 3. Веб-ресурс «ДСКН-УСУАН», і вимог безпеки інформаційної системи.

Цілі проекту, які стояли перед державною службою контролю за наркотиками України:

  • забезпечення реалізації державної політики в здійсненні державного регулювання і контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  • надання суб’єкту господарювання можливості подання до органу ДЛСКН (раніше ДСКН) України документи та звітність в електронному вигляді
  • підвищення ефективності інформаційної підтримки основних процесів діяльності ДСКН України під час виконання завдань і функцій, покладених на неї законодавством України.

2013 рік

 

13 травня 2013 року постановою Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, розроблений Державною службою з контролю за наркотиками.

Положення Порядку від 13 травня в повній мірі відповідає дійсності та Паризької хартії боротьби з раком щодо поліпшення якості життя хворих, і Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року, в якій визначено, що використання наркотичних засобів в медицині необхідно для полегшення болю і страждань, і повинні бути вжиті заходи для задоволення потреби в наркотичних засобах для таких цілей. Порядком забезпечується дотримання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права щодо права кожної людини на найвищий, який тільки можна досягти, рівень фізичного і психічного здоров’я шляхом підвищення рівня доступності наркотичних засобів, психотропних речовин для хворих, які за медичними показниками в них потребують.