Облік руху лікарських засобів в ЛПЗ

Підвищення ефективності обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення в підрозділах ЛПЗ

Створення системи управління товарними потоками в лікувальному закладі є базисом стабільного і гармонійного забезпечення лікувального процесу товарами аптечного асортименту. Витрати на лікарське забезпечення складають близько 30% бюджету стаціонару, тому важлива організація контролю над урахуванням лікарських засобів. Необхідна нерозривний взаємозв’язок аптечної служби з підрозділами ЛПУ на різних рівнях: адміністрації ЛПУ, старшої медичної сестри, постової і процедурної медичних сестер, які виконують призначення лікаря. В існуючих умовах роботи потрібно ведення суворої звітності, професійний контроль за раціональним використанням, зберіганням, термінами придатності препаратів в підрозділах лікарні, за діяльністю, пов’язаною з обігом наркотичних і психотропних засобів.

1
3

Система автоматизує наступні напрямки діяльності медичної організації:

Управління закупівлями
облік закупівель ведеться в розрізі постачальників і договорів з контрагентами, по кожній номенклатурній позиції в кількісному і сумовому вираженні;

Контроль цін виробника
реєстрація та контроль фактичних відпускних цін виробника з протоколу узгодження цін поставки;

Оформлення повернень
реєстрація повернень постачальникам і актів про розбіжності в кількості і якості при прийманні товару при оформленні розбіжностей з постачальниками;

Аналіз ефективності витрат
оцінка ефективності фінансових витрат на закупівлю аптечних товарів за допомогою ABC / VEN-аналізу;

Управління запасами в аптеці
суцільний предметно-кількісний облік руху номенклатури аптечних товарів за серіями, термінами придатності, документам партії (документам надходження в аптеку), облік руху аптечних товарів як в цілому по складах, так і за місцями зберігання всередині складу;

Облік за джерелами фінансування
роздільний облік руху аптечних товарів за джерелами фінансування їх закупівель;

Ведення формулярний переліків організації та відділень
ведення формулярних переліків організації і формулярний переліків конкретних відділень, які дозволяють обмежити список номенклатурних позицій, доступних для формування вимог в аптеку;

Керування виробництвом
облік виготовлення лікарських засобів з лікарських приписів в рецептурно-виробничому відділі, облік фасування аптечних товарів з упаковки постачальника в упаковку лікарняної аптеки

Управління запасами в відділеннях і кабінетах
персоніфікований облік витрат лікарських засобів та медичних виробів при наданні медичних послуг, автоматизації процесів узгодження, затвердження і виконання вимог відділень.

Програмний продукт призначений для вирішення наступних завдань:

 • ведення обліку руху номенклатури аптечних товарів, в тому числі за серіями, термінами придатності, документам партії (документам надходження в аптеку)
 • облік по складах і за місцями зберігання складу
 • ведення обліку аптечних товарів на всіх рівнях звернення до організації: як на аптечних складах, так і в відділеннях медичної організації;
 • ведення окремого обліку за джерелами фінансування;
 • реєстрація надходження аптечних товарів від постачальників на склади аптеки і оприбуткування (введення залишків або надлишків за результатами інвентаризації)
 • реєстрація повернень товарів постачальникам;
 • реєстрація розміщення аптечних товарів за місцями зберігання (у разі ведення кількісного обліку за місцями зберігання);
 • реєстрація відпустки в відділення медичної організації, переміщень товарів між складами;
 • реєстрація списання аптечних товарів;
 • реєстрація виготовлення по лікарськими приписами;
 • реєстрація фасування готових аптечних товарів з упаковки постачальника в упаковку лікарняної аптеки
 • реєстрація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей як на аптечних складах, так і в відділеннях медичної організації;
 • формування вимог відділень за формальними ознаками лікарського засобу (за діючою речовиною або міжнародними непатентованими назвою, торговим найменуванням, формі випуску і т.д.);
 • формування розгорнутих аналітичних звітів по руху аптечних товарів;
 • формування регламентованої бухгалтерської звітності;
 • підтримка зовнішнього торгового обладнання: термінали збору даних, сканери штрих-кодів та ін.
4
5

Спеціалізоване рішення враховує всі особливості бізнес-процесів обігу медикаментів і витратних медичних матеріалів на складах і в відділеннях (кабінетах) всередині медичної організації. Програмний продукт може використовуватися для будь-яких складів медичної організації (в тому числі господарських), так як реалізований універсальний підхід до обліку ТМЦ різного виду. Разом з цим передбачені спеціалізовані механізми для обліку лікарських засобів.

Універсальний довідник зареєстрованих лікарських засобів

Довідник містить актуальні дані по зареєстрованим в Україні лікарських засобів у відповідність до Закону України “Про лікарські засоби” та Постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р №411

Інформація в довіднику заснована на даних державного реєстру лікарських засобів України, який формує ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України.

Довідник містить інформацію:

 • реєстраційні дані
 • дані про виробників
 • фармакологічні дані
 • додаткові атрибути (рецептурні, реклама, участь в програмі реімбурсації)
 • унікальні ідентифікатори номенклатурних одиниць (код Медстар, код Моріон)